Selasa, 13 April 2010

MAKLUMAT GURU MURSYID

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Seraya bersyukur kehadirat Allah SWT. Kita berdo’a, memohon kehadirat – Nya agar kita semua memperoleh rahmat Taufiq dan Hidayah – Nya dalam rangka meningkatkan ketertiban melaksanakan amaliyah TQN, Abah telah berkali – kali menerbitkan maklumat, antara lain :

A. Maklumat tahun 1976 intinya :
    1. Apabila berdzikir secara berjama’ah “ harus tartil jangan tergesa - gesa “
    2. “Kalau berdzikir secara munfarid ( sendirian ) tidak perlu keras -keras ”.

B. Maklumat tahun 1982 :
    1. Dzikir jahar yang dilaksanakan secara berjama’ah harus tartil (fasih) seirama dan senada sehingga jelas   terdengar hurufnya ( Laa Ilaaha Illallah ).
    2. “ Bila dzikir dilaksanakan sendirian, suaranya jangan keras - keras terutama bila larut malam ”
    3. “ Bilamana orang yang melakukan dzikir dapat mengganggu orang lain, maka imam harus bertindak mencegah orang tersebut dengan cara memperingati atau merendahkan temperatur suara dzikir secara bersama ”.

C. Abah mengajak kepada ikhawan TQN PP. Suryalaya. Untuk terus meningkatkan amal ibadah terutama pengamalan Thariqah Qadiriyyah Naqsyabandiyyah dengan khusu’ dan dilaksanakan dengan seragam, sesuai dengan telah digariskan dalam kitab Uqudul Juman.

D. Senantiasa berdo’a kehadirat Allah SWT baik melalui amaliah harian, khataman maupun Manaqiban, agar para pemimpin dan seluruh bangsa Indonesia, khususnya kita sebagai ikhwan TQN senantiasa memperoleh kekuatan lahir batin demi tercapainya kebahagiaan dunia dan akhirat.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb
Suryalaya, 23 Maret 2000

Sesepuh PP. Suryalaya

Ttd

KH. A. Shohibul Wafa Tajul Arifin

Tidak ada komentar:

Posting Komentar